Aula Virtual NESE

11 05 2011

Intercultural 2

L’Aula Virtual NESE del CEIP FEDERICO GARCIA SANCHIZ de la localitat d’Alzira no està dedicat només als alumnes amb necessitats educatives especials sino  a tota  la Comunitat Educativa: alumnes, pares i mestres.

Què trobareu a la nostra Aula Virtual?

Està dissenyat per a ser un lloc formatiu i d’entreteniment per a l’alumnat.

També, preten ser un lloc d’intercanvi d’experiències entre  els diferents especialistes.

Per aquest motiu, hem dissenyat seccions on l’alumnat pot visualitzar i realitzar activitats.  Altres mestres poden veure contiguts per a treballar amb els seus alumnes.

Ens agradaria que aquest blog  siga un instrument d’intercanvi d’opinions i activitats i  experiències.

Algunes de les imatges utilitzades per a l’elaboració de l’Aula Virtual han sigut obtingudes en Internet, intentant que no estiguen subjectes a limitacions d’ús  comercial i fent referencia a la font i a l’autor sempre que siga reconeguda. Si alguna imatge no acompleix aquestes condicions, s’agraeix la comunicació i es retirarà el més aviat possible.